cordis logo

De 16e themadag over DIAGNOSTISCHE CORONAIR ANGIOGRAFIE vindt plaats op VRIJDAG 13 maart 2020 in THEATER de MAASPOORT te VENLO

Het coronair angiogram speelt een centrale rol bij de diagnostiek van een groot deel van de cardiologische patiënten. Gecombineerd met het feit dat in 2004 de vakgroep Cardiologie van VieCuri - Medisch Centrum voor Noord-Limburg – de B-opleiding Cardiologie kreeg, wordt sindsdien jaarlijks i.s.m. CORDIS Cardiology - a Cardinal Health company - een opleidingsdag over dit belangrijke diagnosticum georganiseerd. Hierbij vinden wij het ook essentieel om ons niet alleen te richten op de catheteriseurs, maar ook op een net zo wezenlijk deel van de angiografie keten, de hartcatheterisatie-laboranten.

Titel themadag: DIAGNOSTISCHE CORONAIR ANGIOGRAFIE: EEN OPLEIDING WAARD!

Het programma van de jaarlijkse themadag is vooral gericht op de cardio-fysiologisch laborant. Alle aspecten van het coronair angiogram zullen worden belicht, maar ook de betekenis van aanvullende diagnostiek in het cathlab en veiligheid rondom het CAG hebben hun vaste plaats in het programma behouden. Verder verlevendigen we de dag met illustratieve live cases !
Het programma heeft naar alle waarschijnlijkheid vele leermomenten voor hartcatheterisatie-laboranten, cardiologen in opleiding en cardiologen. Accreditatie wordt aangevraagd bij SBHFL,NVHVV en NVBMH.

Dr. Joan Meeder (Cardioloog, VieCuri)
Dr. Bart de Smet (Cardioloog, Meander Medisch Centrum)
Gert-Jan Maessen (Cardio-Fysiologisch Laborant VieCuri)